ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Αναστροφή του γήινου μαγνητικού πεδίου (1/3).

Αναστροφή του γήινου μαγνητικού πεδίου (2/3).

Αναστροφή του γήινου μαγνητικού πεδίου (3/3).

Advertisements