Η μαγεία της 4ης διάστασης

Η Μαγεία Της 4ης Διάστασης (1/3)

Η Μαγεία Της 4ης Διάστασης (2/3)

Η Μαγεία Της 4ης Διάστασης (3/3)

From the movie «What the bleep do we know : down the rabbit hole». Dr.Quantum shows us an aproach for the 3d intelectual understanding of the 4th dimention.

Advertisements