Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

(Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη -μέρος α΄)Την εισαγωγή και τα συνδετικά κείμενα κάνει ο ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης – Αφήγηση: Μάνος Κατράκης – Μουσική επένδυση: Νίκος Μαμαγκάκης.]

(Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη -μέρος β΄)Την εισαγωγή και τα συνδετικά κείμενα κάνει ο ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης – Αφήγηση: Μάνος Κατράκης – Μουσική επένδυση: Νίκος Μαμαγκάκης.]

Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη μέρος γ΄

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ