Ένα διαχρονικό μήνυμα του Bertrand Russel

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Bertrand Russel στον John Freeman για την τηλεοπτική σειρά του BBC Face-to-Face στις 4 Μαρτίου του 1959.